Registruodami augintinį į parodą Jūs sutinkate laikytis TFA "Alpha Catum" parodų taisyklių ir LEIDŽIATE tvarkyti visus savo asmeninius duomenis, skelbiamus gyvūno registracijos paraiškoje, ir perduoti juos World Cat Federation bei Animal Service Ltd (TopCat).

TFA "Alpha Catum" Parodų taisyklės:
1. Parodoje dalyvauja ir parodiniuose narveliuose gali būti tik tos katės, kurios yra registruotos kataloge.
2. Parodoje dalyvauja tik tos katės, kurios paženklintos poodine mikroschema, kurios numeris sutampa su numeriu esančiu gyvūno augintinio pase ir nurodytu registracijos anketoje, taip pat praėjusioms veterinarinę kontrolę ir gavusioms leidimą dalyvauti parodoje. Leidimas išduodamas tik švarioms, nukirptais nagais, neturinčioms parazitų katėms, turinčioms galiojantį skiepą nuo pasiutligės. Katės, atvykusios ne iš ES šalių, turi turėti veterinarinį sertifikatą.
3. Parodoje negali dalyvauti katės su pašalintais nagais, taip pat nėščios bei maitinančios katės. Baltos katės gali dalyvauti tik tos, kurios turi veterinarijos gydytojo pažymą, kad yra nekurčios.
4. Parodoje naminės katės gali dalyvauti tik sterilizuotos/kastruotos.
5. Parodoje dalyvauja tik tos katės, kurių registracija yra patvirtinta TFA "Alpha Catum". Parodos organizatoriai pasilieka teisę nepatvirtinti registracijos anketos.
6. Parodos organizatoriai gali sustabdyti registraciją į parodą nepasibaigus registracijos  laikui, pranešdami apie tai internetinėjė svetainėje ir registracijos sistemoje.
7. Parodos dalyviai, laiku nesumokėję parodos dalyvio mokesčio arba laiku neatsiuntę garantinio laiško (jeigu gyvena ne Europos Sąjungoje), organizatorių sprendimu gali būti neįtraukti į dalyvių sąrašą.
8. Parodos dalyviui atšaukus savo katės registraciją likus NE mažiau nei 14 dienų iki parodos pradžios, gali būti grąžinama 50% registracijos mokesčio. Parodos dalyviui atšaukus savo katės registraciją likus mažiau nei 14 dienų iki parodos pradžios, registracijos mokestis NEGRĄŽINAMAS. Išimtis suteikiama tik gyvūno mirties atveju, pateikus veterinarijos gydytojo pažymą.
9. Užregistruotų kačių duomenys keičiami iki registracijos pabaigos NEMOKAMAI. Po registracijos uždarymo, katės duomenų keitimas kainuoja 10 EUR. Katės keitimas į naują katę - tai nėra katės duomenų pataisymas, o tai yra naujos katės    registracija, kuri kaunuoja 70 EUR (papildomas sąrašas).
10. Visi parodos dalyviai turi užregistruoti kates prieš parodą abi dienas.
11. Parodos dalyvis pastebėjęs klaidingai išspausdintą informaciją kataloge, turi pranešti parodos sekretoriatui prieš prasidedant kačių ekspertizei.
12. Nesurinkus pakankamai dalyvaujančių kačių vienoje iš kategorijų, ji gali būti sujungta su kita kategorija pagal WCF taisykles.
13. Parodos organizatoriai turi teisę keisti parodos teisėjus bei parodos tvarkaraštį be išankstinio perspėjimo.
14. Organizatoriai skirsto teisėjams kates savo nuožiūra ir neprivalo atsižvelgti į dalyvio pageidavimus.
15. Parodos metu, katės turi būti neuždengtuose nuo žiūrovų narveliuose.
16. Dalyvis pats atneša katę teisėjo įvertinimui bei geriausio katino rinkimams. Ringų ir šou metu kates išstato stiuardai.
17. Dalyvis privalo stebėti kačių įvertinimo eilę. Laiku nepristačius katės įvertinimui, teisėjas turi teisę nevertinti pavėluotai atneštos katės.
18. Agresyvios katės, t.y. tos kurių, be pavojaus žmogaus sveikatai, negali apžiūrėti teisėjas, teisėjo sprendimu gali būti diskvalifikuojamos.
19. Dalyviams, nepraėjusiems veterinarinės kontrolės ar pašalintiems iš parodos, registracijos mokestis negrąžinamas.
20. Parodos dalyviai privalo gerbti teisėjo sprendimą ir negali jo ginčyti.
21. Be TFA "Alpha Catum" sutikimo parodoje prekyba nevyksta.
22. Parodos dalyviai sutinka būti fotografuojami. TFA "Alpha Catum" gali nuotraukas talpinti asociacijos interneto svetainėje ir Facebook profilyje.
23. Parodų metu gyvūnų pardavimas DRAUDŽIAMAS, visus gyvūnus galima tik reklamuoti.
24. Pildydami katės registracijos anketą, dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su parodos taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti. Jeigu parodos dalyvis nepaklūsta taisyklėms, organizatoriai pasilieka sau teisę neišduoti katės įvertinimo sertifikatų.
 

 

Parodų klasės - spausti čia