Registruodami augintinį į parodą Jūs sutinkate laikytis TFA "Alpha Catum" parodų taisyklių ir LEIDŽIATE tvarkyti visus savo asmeninius duomenis, skelbiamus gyvūno registracijos paraiškoje, ir perduoti juos World Cat Federation bei Animal Service Ltd (TopCat).

TFA "Alpha Catum" Parodų taisyklės:
1. Parodoje dalyvauja ir parodiniuose narveliuose gali būti tik tos katės, kurios yra registruotos kataloge.
2. Parodoje dalyvauja tik tos katės, kurios paženklintos poodine mikroschema, kurios numeris sutampa su numeriu esančiu gyvūno augintinio pase ir nurodytu registracijos anketoje, taip pat praėjusioms veterinarinę kontrolę ir gavusioms leidimą dalyvauti parodoje. Leidimas išduodamas tik švarioms, nukirptais nagais, neturinčioms parazitų katėms, turinčioms galiojantį skiepą nuo pasiutligės. Katės, atvykusios ne iš ES šalių, turi turėti veterinarinį sertifikatą.
3. Parodoje negali dalyvauti katės su pašalintais nagais, taip pat nėščios bei maitinančios katės. Baltos katės gali dalyvauti tik tos, kurios turi veterinarijos gydytojo pažymą, kad yra nekurčios.
4. Parodoje naminės katės gali dalyvauti tik sterilizuotos/kastruotos.
5. Parodoje dalyvauja tik tos katės, kurių registracija yra patvirtinta TFA "Alpha Catum". Parodos organizatoriai pasilieka teisę nepatvirtinti registracijos anketos.
6. Parodos organizatoriai gali sustabdyti registraciją į parodą nepasibaigus registracijos  laikui, pranešdami apie tai internetinėjė svetainėje ir registracijos sistemoje.
7. Parodos dalyviai, laiku nesumokėję parodos dalyvio mokesčio arba laiku neatsiuntę garantinio laiško (jeigu gyvena ne Europos Sąjungoje), organizatorių sprendimu gali būti neįtraukti į dalyvių sąrašą.
8. Parodos dalyviui atšaukus savo katės registraciją likus NE mažiau nei 14 dienų iki parodos pradžios, gali būti grąžinama 50% registracijos mokesčio. Parodos dalyviui atšaukus savo katės registraciją likus mažiau nei 14 dienų iki parodos pradžios, registracijos mokestis NEGRĄŽINAMAS. Išimtis suteikiama tik gyvūno mirties atveju, pateikus veterinarijos gydytojo pažymą.
9. Užregistruotų kačių duomenys keičiami iki registracijos pabaigos NEMOKAMAI. Po registracijos uždarymo, katės duomenų keitimas kainuoja 10 EUR. Katės keitimas į naują katę - tai nėra katės duomenų pataisymas, o tai yra naujos katės    registracija, kuri kaunuoja 70 EUR (papildomas sąrašas).
10. Visi parodos dalyviai turi užregistruoti kates prieš parodą abi dienas.
11. Parodos dalyvis pastebėjęs klaidingai išspausdintą informaciją kataloge, turi pranešti parodos sekretoriatui prieš prasidedant kačių ekspertizei.
12. Nesurinkus pakankamai dalyvaujančių kačių vienoje iš kategorijų, ji gali būti sujungta su kita kategorija pagal WCF taisykles.
13. Parodos organizatoriai turi teisę keisti parodos teisėjus bei parodos tvarkaraštį be išankstinio perspėjimo.
14. Organizatoriai skirsto teisėjams kates savo nuožiūra ir neprivalo atsižvelgti į dalyvio pageidavimus.
15. Parodos metu, katės turi būti neuždengtuose nuo žiūrovų narveliuose.
16. Dalyvis pats atneša katę teisėjo įvertinimui bei geriausio katino rinkimams. Ringų ir šou metu kates išstato stiuardai.
17. Dalyvis privalo stebėti kačių įvertinimo eilę. Laiku nepristačius katės įvertinimui, teisėjas turi teisę nevertinti pavėluotai atneštos katės.
18. Agresyvios katės, t.y. tos kurių, be pavojaus žmogaus sveikatai, negali apžiūrėti teisėjas, teisėjo sprendimu gali būti diskvalifikuojamos.
19. Dalyviams, nepraėjusiems veterinarinės kontrolės ar pašalintiems iš parodos, registracijos mokestis negrąžinamas.
20. Parodos dalyviai privalo gerbti teisėjo sprendimą ir negali jo ginčyti.
21. Be TFA "Alpha Catum" sutikimo parodoje prekyba nevyksta.
22. Parodos dalyviai sutinka būti fotografuojami. TFA "Alpha Catum" gali nuotraukas talpinti asociacijos interneto svetainėje ir Facebook profilyje.
23. Parodų metu gyvūnų pardavimas DRAUDŽIAMAS, visus gyvūnus galima tik reklamuoti.
24. Pildydami katės registracijos anketą, dalyviai patvirtina, kad yra susipažinę su parodos taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti. Jeigu parodos dalyvis nepaklūsta taisyklėms, organizatoriai pasilieka sau teisę neišduoti katės įvertinimo sertifikatų.
 

 

Parodų klasės:

 1. Pasaulio čempionas HP (Prize of Honour);
 2. Pasaulio čempionas kastratas PH;
 3. Didysis Europos čempionas. Kad katinas/katė taptų Pasaulio čempionu, jis/ji turi gauti 3 CACM titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 3-ose skirtingose valstybėse (bent viena valstybė turi būti kitame kontinente arba bent 1 CACM gautas Pasaulinėje parodoje);
 4. Didysis Europos čempionas kastratas. Kad kastratas taptų Pasaulio čempionu kastratu, jis turi gauti 3 CAPM titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 3-ose skirtingose valstybėse (bent viena valstybė turi būti kitame kontinente arba bent 1 CAPM gautas Pasaulinėje parodoje);
 5. Europos čempionas. Kad katinas/katė taptų Didžiuoju Europos čempionu, jis/ji turi gauti 3 CAGCE titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 3-ose skirtingose valstybėse;
 6. Europos čempionas kastratas. Kad kastratas taptų Didžiuoju Europos čempionu kastratu, jis turi gauti 3 CAGPE titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 3-ose skirtingose valstybėse;
 7. Didysis Tarptautinis čempionas. Kad katinas/katė taptų Europos čempionu, jis/ji turi gauti 3 CACE titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 3-ose skirtingose valstybėse;
 8. Didysis Tarptautinis čempionas kastratas. Kad kastratas taptų Europos čempionu kastratu, jis turi gauti 3 CAPE titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 3-ose skirtingose valstybėse;
 9. Tarptautinis čempionas. Kad katinas/katė taptų Didžiuoju Tarptautiniu čempionu, jis/ji turi gauti 3 CAGCIB titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 2-ose skirtingose valstybėse;
 10. Tarptautinis čempionas kastratas. Kad kastratas taptų Didžiuoju Tarptautiniu čempionu kastratu, jis turi gauti 3 CAGPIB titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 2-ose skirtingose valstybėse;
 11. Čempionas. Kad katinas/katė taptų Tarptautiniu čempionu, jis/ji turi gauti 3 CACIB titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 2-ose skirtingose valstybėse;
 12. Čempionas kastratas. Kad kastratas taptų Tarptautiniu čempionu kastratu, jisi turi gauti 3 CAPIB titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų 2-ose skirtingose valstybėse;
 13. Atvira klasė katinams/katėms nuo 10 mėnesių amžiaus. Kad katinas/katė taptų Čempionu, jis/ji turi gauti 3 CAC titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų, visi CAC gali būti gauti vienoje valstybėje;
 14. Atvira klasė kastratams nuo 10 mėnesių amžiaus. Kad kastratas taptų Čempionu kastratu, jis turi gauti 3 CAP titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų, visi CAP gali būti gauti vienoje valstybėje;
 15. Jaunimo klasė (Junior) kačiukams nuo 6 iki 10 mėnesių amžiaus. Kad jaunimo kačiukas taptų Jaunimo čempionu, jis/ji turi gauti 3 CACJ titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų, visi titulai gali būti gauti vienoje valstybėje;
  15.1. Jaunimo klasė (Junior premier) kačiukams kastratams nuo 6 iki 10 mėnesių amžiaus. Kad jaunimo kačiukas kastratas taptų Jaunimo čempionu kastratu, jis/ji turi gauti 3 CAPJ titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų, visi titulai gali būti gauti vienoje valstybėje;
 16. Kačiukų klasė (Kitten) nuo 3 (3 mėnesių ir 21 dienos karantino po skiepo nuo pasiutligės) iki 6 mėnesių amžiaus. Kad kačiukas taptų Kačiuku čempionu, jis/ji turi gauti 3 CACP titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų, visi titulai gali būti gauti vienoje valstybėje;
  16.1. Kačiukų klasė (Kitten premier) kačiukams kastratams nuo 3 (3 mėnesių ir 21 dienos karantino po skiepo nuo pasiutligės) iki 6 mėnesių amžiaus. Kad kačiukas kastratas taptų Kačiuku čempionu kastratu, turi gauti 3 CAPP titulus iš 3-jų skirtingų teisėjų, visi titulai gali būti gauti vienoje valstybėje;
 17. Naujokų klasė (Novices);
 18. Spalvos nustatymo klasė;
 19. Naminių kačių klasė;
 20. Vados klasė (Litter) kačiukai gimę vienoje vadoje, nuo 3 mėnesių (3 mėnesių ir 21 dienos karantino po skiepo nuo pasiutligės) iki 6 mėnesių amžiaus. Turi būti ne mažiau kaip 3 kačiukai, kad galėtų dalyvauti Vados klasėje;
 21. Veteranų klasė (Veteran) nuo 8 metų amžiaus;
 22. Reklaminė klasė nuo 3 mėnesių ir 21 dienos karantino po skiepo nuo pasiutligės;
 23. Veislė pripažinimo procese. Šioje klasėje gali dalyvauti visos veislės, visų spalvų variacijų esančios pripažinimo procese. Jos gali gauti įvertinimą Excellent, bet negali gauti titulo sertifikato ir negali dalyvauti geriausios katės rinkimuose (Best in Show).